Om Ljungs Smide

Ljungs Smide AB, grundat 1925 med anor i Helsingborgs smidestraditioner - är idag ett modernt och välutrustat verkstadsföretag.
Ljungs Smide - det genuina familjeföretaget med en flexibel organisation som ger snabba beslutsvägar.

Verksamheten bedrivs i moderna lokaler på Berga industriområde i Helsingborg. Med en verkstadsyta på ca 2.500 m², en lyfthöjd på 6,5 m och med lyftkapacitet för 10 ton.
Ladda ner företagspresentation (PDF)

Vi arbetar efter dokumenterad verksamhetsstyrning baserad på
standarderna SS-EN-ISO 9001 och SS-EN-ISO 14001.

Vår affärsidé:

Vi är en mekanisk verkstad, med en bred yrkesmässig kompetens och en mångårig samlad erfarenhet, som levererar helhetslösningar inom konstruktion och tillverkning av kundanpassade specialprodukter för industriell användning.

Våra värderingar:

Kvalitet & Miljö

Att säkerställa företagets agerande och mål i om fråga kvalitet och miljö. Vi strävar efter att följa de miljöledningskrav som finns angivna i ISO 14001. Ett aktivt miljöarbete innebär en mängd fördelar, som till exempel minskad användning av resurser, minskad avfallsproduktion och lägre kostnader för avfallshantering, samt ökad goodwill och bättre kontroll av risker.

Kvalitet

Kunderna skall uppleva att Ljungs Smide håller en hög och jämn kvalitet på produkter och tjänster. Detta uppnås med kunniga och miljömedvetna medarbetare, i nära samarbete med kunder och leverantörer, och är en förutsättning för fortsatta affärer.

Miljö

Vi skall uppfylla lagar och andra miljökrav. Alla medarbetare på Ljungs Smide skall delta i systematiska miljöarbetet för att uppfylla våra miljömål.

Övergripande mål

Ljungs Smide AB´s personal skall: